Seistrup + Lundgaard C. ApS Arkitekter m.a.a.
Cvr Nr. 1002 8264

Medlem af:
Danske Arkitektvirksomheder / DI og Danske BoligArkitekter.

S+LC ApS er omfattet af Danske Arkitektvirksomheders forsikringsaftale for professionel ansvarsforsikring med dækningssummer tingskade kr. 2,5 mio. / personskade kr. 12,5 mio. 

Tegnestuens virke og vores erfaringer har rod i ansættelser på velrenomerede private tegnestuer.
Hver især har vi erfaringer i en bred vifte, i varieret skala, fra overordnet planlægning til design. Hovedvægten har ligget på bygningskunst og erfaringsgrundlaget spænder over mange opgavetyper med varierede funktioner.

Vi har beskæftiget os med:
- Boliger og Enfamiliehuse,
- Kontorbyggeri og Industribyggeri,
- Offentlige institutioner,
- Skoler, Museer og Kirker,
- Landskab og Byrum,
- Torve, Pladser og Gårdsanering
- Nybyggeri og Restaurering,
- Transformation og Kulturarv
- Bygherrerådgivning,
- Projekt- og byggeledelse,
- Sikkerhedskoordinering,
- Programmering samt Byplan/Bybygning.