RÅDGIVNING
Myter og afskrækkende historier om byggeri og byggebranche er der nok af.

 Ud over at
  håndværkere ikke er til at stole på, er myndighedsbehandling besværlig og arkitekter er for
 dyre og besværlige o.s.v. Vi mener, måske lidt provokerende, at man også kan tale om dårlige- eller i hvert tilfælde dårligt forberedte bygherrer.


Fortællingen om de "dårlige" håndværkere og dyre byggearbejder kan givetvis være berettiget. Men ofte kan der, når vi kigger på helheden, også være tale om dårlig forberedelse og planlægning samt 
manglende - eller uklare aftaler om arbejdets omfang, kvalitet, økonomi og tidsplan. En del bygherrer iværksætter arbejder ud fra ringe afklaring og beskrivelse
 af det ønskede projekt. 

Det er så vigtigt at forventninger til et byggearbejde og til håndværkere afstemmes
 inden, arbejdet sættes igang. De fleste problemer og irritationer kan imødegås med ordentlig  planlægning 
og gode aftaler. Byggesager bør forberedes grundigt, med fagligt kendskab og tilstrækkeligt overblik, og derfor kan man med fordel hyre en arkitekt.

Mange problemer kan helt undgås med kompetent teknisk rådgivning.
 God arkitektrådgivning kan endvidere tilvejebringe alternative løsninger, forbedrede muligheder og kvalitet, som ellers bliver overset. Men arkitektrådgivning opfattes tit som vanskelig tilgængelig, omfattende,
 besværlig og ikke mindst dyr. I mange tilfælde endog unødvendig, hvilket er en skam.

Og hvad de færreste ved eller hæfter sig ved er, at håndværkere er udførende og som regel faglig specifikke på et eller få fag. Entreprenørerne, særligt mindre virksomheder, er ikke nødvendigvis rådgivende eller har rådgivningsansvar tegnet under deres ansvarsforsikringer for udførelse.
Ÿ
Arkitektrådgivning skal baseres på gensidig og personlig respekt og tillid.
 Det betyder også, at der ikke findes én formel på god rådgivning.
 Rådgivning er ligeså forskellig som menneskene og opgavernes karakter.